mk

en

sq

 

: 25/11/2017

: 04:37:55

| |

 

Мисијата на Штедилница ФУЛМ

Штедилницата Фулм е основана како кооперативна финансиска институција поседувана и управувана од членовите, покривајки ги сите трошоци како и нудејки им на своите членови високо квалитетни услуги кои се поефективни од услугите понудени од другите финансиски институции.


 

 

info@fulm.com.mk

15/11/2017