mk

en

sq

 

Date: 13/12/2017

Time: 08:04:36

About FULM | Events | REGIONAL ASSEMBLIES

Здружението на Граѓани ФУЛМ со посебно задоволство и чест ги поканува своите членови на собранијата на регионалните клубови на ЗГ ФУЛМ кои ќе се одржат на 13 Март 2010 година (сабота) во хотел Фени во Кавадарци

 

1. Регионален клуб Муртино, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

2. Регионален клуб Полог, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

3. Регионален клуб ЈСП, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

4. Регионален клуб Тиквешија, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

5. Регионален клуб Битола, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

6. Регионален клуб Скопје, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

7. Регионален клуб Гостивар, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

8. Регионален клуб Дебар, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

9. Регионален клуб Пробиштип, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

10. Регионален клуб Богданци, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

11. Регионален клуб Охрид, 13 Март 2010 година (сабота), Хотел Фени, Кавадарци

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме најдоцна до 01 Март 2010 година да се идентификувате и да го потврдите Вашето присуство за собранието во филијалата на Штедилница ФУЛМ од Вашиот регион или јавете се во ФУЛМ на тел. 02/3115-244. Воедно, Ве известуваме дека на 13 март 2010 година ќе се одржи и генералното собрание на ЗГ ФУЛМ.

Loan calculator

Deposit calculator

Pools

If you are interested in internships in FULM Savings House, send the CV on info@fulm.com.mk

FULM SAVINGS HOUSE info@fulm.com.mk

Updated on 04/12/2017