mk

en

sq

 

Датум: 13/12/2017

Време: 08:04:09

Сонувај! Замисли! Оствари

СОНУВАЈ!  ПОСАКАЈ! ОСТВАРИ!

Остварете ги вашите соништа и планови со кредитите на Штедилница ФУЛМ!
Есенската кредитна промоција е наменета за:

  • Студенти, вработени, невработени, пензионери и земјоделци;
  • Кредити од 10.000 до 400.000 денари;
  • Рок од 12 до 84 месеци,
  • Со или без грејс период
  • Можност да одберете дали ќе го отплаќате кредитот на рати или со плаќање на месечна камата за целиот период, а враќањето на главницата е на крајот од договорниот период.
  • Обезбедување: со/без жиранти или владетелски залог

 
Сите исплатени кредити во периодот од 5 септември до 17 октомври 2017 година учествуваат во извлекување на прекрасни подароци! Следете нѐ! Извлекувањето на добитниците ќе биде составен дел од одбележувањето на Светскиот ден на кредитни унии
19 октомври 2017 година (четврток)
во Филијалите на Штедилница ФУЛМ!

www.fulm.com.mk
                        

За подетални информации, контактирајте нѐ на овој линк

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017