Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Контакт информации:
Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Адреса:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

Телефон:

02/2403-208
02/2403-209

Факс:

02/2403-209

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Марија Цветковиќ, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Кредитен референт Јулијана Петковска, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

● Кредитен референт Катерина Јовановска, E-mail: katerina.j@fulm.com.mk

● Кредитен референт Ангела Тодосиоска, E-mail: angela.t@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје
JSP_Aerodrom_Mapa

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака:
Контакт информации:
Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Адреса:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

Телефон:

02/2403-208
02/2403-209

Факс:

02/2403-209

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Марија Цветковиќ, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Координатор Даниела Стојановска, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Кредитен референт Јулијана Петковска, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

 ● Кредитен референт Катерина Јовановска, E-mail: katerina.j@fulm.com.mk
Преглед на сите филијали
Локација на Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: