шалтер Центар – Скопје

Контакт информации:
шалтер Центар – Скопје

Адреса:

Ул. Вељко Влаховиќ бр.22А бр.5, 1000 Скопје

Телефон:

02/3217-912

Сметка:

300-0000010645-14

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Координатор на шалтер Дејан Ангеловиќ, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор Јасминка Панајотовиќ, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Кузмановска, E-mail: biljana.k@fulm.com.mk
Преглед на сите филијали
Локација на шалтер Центар – Скопје
Salter_Centar

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака:
Контакт информации:
шалтер Центар – Скопје

Адреса:

Ул. Вељко Влаховиќ бр.22А бр.5, 1000 Скопје

Телефон:

02/3217-912

Сметка:

300-0000010645-14

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Координатор на шалтер Дејан Ангеловиќ, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор Јасминка Панајотовиќ, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Кузмановска, E-mail: biljana.k@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на шалтер Центар – Скопје

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: