Filijala Tikveshija – Kavadarci

Informacioni i kontaktit:
Filijala Tikveshija – Kavadarci

Adresa:

Rr. Ilindenska nr. 50, 1430 Kavadarci

Telefon:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Faks:

300-0400000096-37

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

 Udhëheqësin e filijalit Mica Gureva, E-mail: micag@fulm.com.mk

Koordinues Sijka Gabeva, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

Referenti kreditor Maja Trpcevska, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

●Referenti kreditor  Biljana Grozdanovska, E-mail: biljanap@fulm.com.mk
●Referenti kreditor  Angelina Donevska, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk
Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM
kavadarci

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Контакт информации:
Филијала Тиквешија – Кавадарци

Адреса:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

Телефон:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Сметка:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Мица Гурева, E-mail: micag@fulm.com.mk

● Координатор Сијка Габева, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Петрева, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Кредитен референт Маја Трпчевска, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Тиквешија – Кавадарци

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: