Отворениот ден на УКИМ

marija Студенти

Штедилница ФУЛМ беше присутна на Економскиот Факултет во Скопје на Отворениот ден на УКИМ одржан на 08.05.2015г.
Отворена финансиска поддршка на студентите!