НАЈДОБРИ СЛУЖБЕНИЦИ НА ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ

Наградени од Здружение на банкарство при Стопанската комора и Македонската банкарска асоцијација

По повод Светскиот ден на штедењето, 31 Октомври, Здружението на банкарство при Стопанската комора на Северна Македонија и Македонската банкарска асоцијација доделија признанија на најдобрите службеници и шалтерски работници од банките и штедилниците за постигнати особени резултати на работните задачи во доменот на работење со населениe во претходните години.

   
   
  Image
  НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2023 ГОДИНА
  Ангелина Доневска, вработена во филијала Тиквешија – Кавадарци
  Image
  НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2022 ГОДИНА
  Дарко Димов, вработен во Централа, Скопје
  Image
  НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2021 ГОДИНА
  Јулијана Петковска
  вработена во Филијала ЈСП-Аеродром, Скопје

  Image
  НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2020 ГОДИНА

  Маја Лиотиковска
  вработена во Филијала Тиквешија, Кавадарци,

   Image
   НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2019 ГОДИНА

   Габриела Павловска
   вработена во Централа, Скопје

   Image
   НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2017 ГОДИНА

   Елена Шерденковска Котовска
   вработена во Филијала Битола

   Image
   НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2016 ГОДИНА

   Данијела Стојановска
   вработена во Филијала ЈСП, Скопје

    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2015 ГОДИНА

    Љумтурие Мемиши
    вработена во Филијала Полог, Тетово

    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2013 ГОДИНА
    Сијка Габева
    вработена во Филијала Тиквешија, Кавадарци
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2012 ГОДИНА
    Сузана Ќандова
    вработена во Филијала ЈСП, Скопје
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2011 ГОДИНА
    Дивна Видоеска
    вработена во Филијала Полог, Тетово
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2009 ГОДИНА
    Мирче Димовски
    вработен во Филијала ЈСП, Скопје
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2008 ГОДИНА
    Билјана Петрева
    вработена во Филијала Тиквешија, Кавадарци
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2006 ГОДИНА
    Јасминка Панајотовиќ
    вработена во Филијала Централа, Скопје
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2005 ГОДИНА
    Мирче Димовски
    вработен во Филијала ЈСП, Скопје
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2004 ГОДИНА
    Александра Талевска
    вработена во Филијала Битола, Битола
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2003 ГОДИНА
    Сијка Габева
    вработена во Филијала Тиквешија, Кавадарци
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2002 ГОДИНА
    Јасмина Галева
    вработена во Филијала Муртино, Струмица
    Image
    НАЈДОБАР СЛУЖБЕНИК ЗА 2001 ГОДИНА
    Сашо Павловски
    вработен во Филијала ЈСП, Скопје