Бидејќи избравте „Не прифаќам колачиња“, односно да не прифатите никакви колачиња, пристапот до веб-страницата на Штедилница ФУЛМ Ви е оневозможен.
За да имате пристап до веб-страницата потребно е да ги прифатите барем неопходните колачиња, односно „Ги прифаќам само неопходни колачиња“.
За да ги промените Вашите поставки во горниот десен агол изберете „Управување со колачиња“ и потоа изберете „Поставки за колачиња“.

Доколку се одлучите да направите промена во Вашите поставки и да одберете барем „Ги прифаќам само неопходни колачиња“, откако ќе го направите истото, за да продолжите со користење на веб-страницата, потребно е од менито да одберете каде сакате да пристапите (пример: Почетна, Кредити, Депозити, За нас…), и ќе бидете префрлени на веб-страницата на ФУЛМ во делот кој што сте го одбрале (пример: на Почетна, Кредити, Депозити, За нас…).