Kontakt

Informacioni i kontaktit:

Adresa:

Rr. Sv.Kiril I Metodij nr. 48, 1000 Shkup

Faks:

02/3115-653

Xhiro llogari:

300-0000010645-14

Nr. tatimor:

4030999359702

Nr.i amzës:

5282748

Nr.regjistrues:

4836083792

Deponent i Bankës Komerciale

Adresa:

Rr. Veljko Vlakovikj nr. 22, A zgjerim. 5, 1000 Shkup

Telefon:

02/3217-912

Xhiro llogari:

300-0000043478-67

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

●  Udhëheqësin e filijalit , E-mail: dejana@fulm.com.mk

●  Koordinues, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail: maja.s@fulm.com.mk 

Adresa:

Bul. Jane Sandanski nr. 7/1, 1000 Shkup

Telefon:

02/2403-208
02/2403-209

Faks:

02/2403-209

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: marijac@fulm.com.mk 

● Koordinues, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

●Referenti kreditor, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

 ●Referenti kreditor, E-mail: jasmina.s@fulm.com.mk

Adresa:

Bul. Aleksandar Makedonski nr. 10, 1000 Shkup

Telefon:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Faks:

02/3109-327

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: marijac@fulm.com.mk 

● Koordinues, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Referenti kreditor , E-mail: gabriela.t@fulm.com.mk

Adresa:

Rr. Mlladinska nr. 43, 2400 Strumicë

Telefon:

034/330-721

Faks:

034/330-720

Xhiro llogari:

300-0300000255-94

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

● Koordinues, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

● Referenti kreditor , E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Adresa:

Rr. Ilindenska nr. 50, 1430 Kavadarci

Telefon:

043/400-655
043/400-656

Faks:

043/400-655

Xhiro llogari:

300-0400000096-37

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Koordinues kreditor, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

 ●Referenti kreditor, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

●Referenti kreditor, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk

 ● Referenti kreditor, E-mail: martina.m@fulm.com.mk

Adresa:

Rr. Elpida Karamandi nr. 2, 7000 Manastir

Telefon:

047/236-796

Faks:

047/236-796

Xhiro llogari:

300-0600000102-18

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Koordinues, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

Adresa:

Rr. 133 nr.62 lok.6, 1200 Tetovë

Telefon:

044/351-281

Faks:

044/351-280

Xhiro llogari:

290-4000001670-65

Deponent i Bankës TTK

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Контакт информации:

Адреса:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

Емаил:

info@fulm.com.mk

Телефон:

02/3115-244

Факс:

02/3115-653

Сметка:

300-0000010645-14

Даночен бр.

4030999359702

Матичен бр.

5282748

Регистарски бр.

4836083792

Адреса:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

Телефон:

02/3217-912

Факс:

02/3115-653

Сметка:

  300-0000043478-67 Комерцијална банка

Контакт лица:

● Сектор кредитирање, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: katerina.j@fulm.com.mk

[

Пронајдете ги локациите на Централата и Филијалите на Штедилницата ФУЛМ

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Prej datës 01.12.2020 funksionimi i  Filijales Qendër dhe JSP (Aerodrom) do të kryhet  Në qendrën e Kursimores FULM në rr.Shën Kirili dhe Metodij nr.48 

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: