Ne e mbrojmë veten, ju mbrojmë edhe juve!

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Kolegët tanë dhe referentët e juaj kreditor maksimalisht i respektojnë  rekomandimet  mbrojtëse! Të gjitha filijalet tona tona janë dezinfektuar dhe pajisur plotësisht me pajisje mbrojtëse dhe dezinfektues. Ne bëjmë thirrje për respektim maksimal të masave parandaluese!

FULM është pjesë e një përpjekje ndërkombëtare të përbashkët për të menaxhuar me virusin Corona

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Kursimorja FULM është pjesë e një përpjekje të përbashkët ndërkombëtare për të menaxhuar me sukses situatën e sapo shfaqur me virusin Corona. Në këtë drejtim, FULM fiton njohuri dhe përvojë nga sindikatat e kredisë nga më shumë se 100 vende për t’u marrë me sukses me virusin Corona (COVID-19). Për ma shumë informacion mbi aktivitetet dhe masat lidhur me menaxhimin …

Njoftim nga BPRMW

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Banka Popullore  informon  publikun se është në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha institucionet financiare për të cilat është organi rregullator dhe mbikëqyrës kompetent (bankat, kursimoret,këmbimoret dhe personat juridikë që ofrojnë shërbime të shpejta të transferimit të parave).Këto institucione vazhdojnë të operojnë dhe kryejnë funksionet e tyre kryesore, duke i bërë shërbimet e tyre në dispozicion të qytetarëve dhe personave …

Apeli i Reduktimit e përdorimit të Parave të gatshme – BPRMV

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Të nderuar qytetarë Si pjesë e masave dhe apeleve për të rritur ndërgjegjësimin dhe përgjegjësinë që kemi të gjithë në mbrojtjen e shëndetit, ju theksojmë dhe ju informojmë për sa vijon: Meqenëse paratë e gatshme konsiderohet si një nga burimet e zakonshme të transmetimit të infeksionit, dhe për të parandaluar transmetimin e mundshëm të infeksionit, ne përsëri bëjmë apel për …

SHOQATA BANKARE MAQEDONASE NJOFTIM PËR QYTETARËT

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Shoqata bankare maqedonase dhe të gjithë anëtarët e saj rregullisht I ndjekin masat ,rekomandimet dhe  vendimet e Qeverisë së Repuklikës së Maqedonisë  së Veriut gjatë  menaxhimit me kërcënimin nga virusi COVID 19 (virusi korona). Edhe njëher do doja të informojm gjithë publikun e gjerrë  se edhe në rrethana të reja,të gjithë anëtarët tanë-bankat,kursimoret,shtëpia maqedonase Kliringshka dhe zyra kreditore Maqedonase vazhdojn …

Lajmërim për masat parandaluese Lidhur me Korona virusin

Филип Неделковски informacii za Covid-19, Ngjarjet dhe Promovimet

Shmangeni grupimeve Kufizoni vizitat e Juaja në filijalet,sportelet dhe qendrën e Kursimores Dezinfektohuni Në secilen filijal tonën kemi vendosur mjete për dezinfektim.Nëse keni nevojë të patjetërësueshme për vizitë në filijalet tona,Ju lutemi ti shfrytëzoni mjetet për dezinfektim. Shmangeni kontaktit direkt dhe të afërt Shmangeni kontaktit direkt dhe të afërt,përshëndetjes me dorë dhe ndejës  për gjatë kohë në hapësirat e Kursimores,ose …