Кредити

Кредит за студенти

Краток опис на кредитот

Повеќе

WT кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за земјоделци

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за пензионери

Краток опис на кредитот

Повеќе

Промотивни кредити

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог (депозит, девизи и проценети златни предмети)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог златни предмети (рати)

Краток опис на кредитот

Повеќе

EASI BUSY

Краток опис на кредитот

Повеќе
Image

Ако ти треба НОВ или РЕФИНАНСИРАЊЕ на кредитoт

Тука можете да побарате кредит за секоја ваша потреба со износи:

 • до 700.000 денари - за кредити
  со/без жиранти
 • до 700.000 денари - за кредити
  со залог- депозити, златни предмети и девизи

Кредит може да подигнат лица од 18 до 74-годишна возраст

Според статусот на вработеност, кредит може да подигнат:

 • Вработени во државни, буџетски или јавни институции;
 • Вработени во приватни фирми, здруженија и сл.;
 • Вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени;
 • Вработени по договор, било директно во фирмите или преку агенции за времени вработувања;
 • Невработени со дополнителни приходи;
 • Студенти (редовни, вонредни, во сите степени на студии);
 • Пензионери;
 • Земјоделци

Погледнете колку ќе изнесува Вашата рата за неколку варијанти на подигнат кредит  со фиксна каматна стапка и рокови на отплата .

Аплицирај онлајн за кредит

Калкулатор за кредит

Контакт

Превземи барања за кредит

Преглед на сите кредити

Кредит за студенти

Краток опис на кредитот

Повеќе

WT кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Студенти за студент

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за земјоделци

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за пензионери

Краток опис на кредитот

Повеќе

Нова кредитна програма

Краток опис на кредитот

Повеќе

Годишна кредитна програма DCA

Краток опис на кредитот

Повеќе

Екстра кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Членски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Земјоделски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Рамковен Револвниг Кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и проценето злато)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог злато (рати)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Водени од концептот ,,Луѓе помагаат на луѓе” , кредитите што ги одобрува Штедилница ФУЛМ, имаат крајна цел – да го подобрат квалитетот на вашето живеење.

Тука можете да побарате кредит за секоја ваша потреба со износи:

 •  до 400.000 денари – за кредити
  со/без жиранти
 • до 600.000 денари – за кредити
  со владетелски залог

Кредит може да подигнат лица од 18 до 74 годишна возраст

Според статусот на вработеност, кредит може да подигнат:

 • Вработени во државни, буџетски или јавни институции,
 • Вработени во приватни фирми, здруженија и сл.
 • Вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени.
 • Вработени по договор, било директно во фирмите, или преку агенции за времени вработувања
 • Невработени со дополнителни приходи
 • Студенти (редовни, вонредни, во сите степени на студии)
 • Пензионери
 • Земјоделци
 
 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити