Filijala Murtino – Strumicë

Informacioni i kontaktit:
Filijala Murtino – Strumicë

Adresa:

Rr. Mlladinska nr. 43, 2400 Strumicë

Telefon:

034/330-721

Faks:

034/330-720

Xhiro llogari:

300-0300000255-94

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

 Udhëheqësin e filijalit, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

Koordinues , E-mail: jasminag@fulm.com.mk

Referenti kreditor, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Filijala Murtino – Strumicë

Adresa:

Rr. Mlladinska nr. 43, 2400 Strumicë

Telefon:

034/330-721

Faks:

034/330-720

Xhiro llogari:

300-0300000255-94

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

 Udhëheqësin e filijalit Atanas Manushev, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

Koordinues Jasmina Galleva, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

Referenti kreditor Sanja Najdanova, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: