Sportelja JSP (Avtokomanda) – Shkup

Informacioni i kontaktit:
Sportelja JSP (Avtokomanda) – Shkup

Adresa:

Bul. Aleksandar Makedonski nr. 10, 1000 Shkup

Telefon:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Faks:

02/3109-327

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

●  Udhëheqësin e filijalit,  E-mail: marijac@fulm.com.mk 

● Koordinues, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

 Referenti kreditor, E-mail: gabriela.t@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Sportelja JSP (Avtokomanda) – Shkup

Adresa:

Bul. Aleksandar Makedonski nr. 10, 1000 Shkup

Telefon:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Faks:

02/3109-327

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Contact:

●  Udhëheqësin e filijalit, E-mail: marijac@fulm.com.mk 

● Koordinues, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

 Referenti kreditor, E-mail: gabriela.t@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: