Shoqata e Bankave të Maqedonisë – Njoftim për shtyp

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Burim

 

https://mba.mk/w/mk/najava/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%9d%d0%91-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b0%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81/