Sportelja JSP (Avtokomanda) – Shkup

Informacioni i kontaktit:
Sportelja JSP (Avtokomanda) – Shkup

Adresa:

Bul. Aleksandar Makedonski nr. 10, 1000 Shkup

Telefon:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Faks:

02/3109-327

Xhiro llogari:

300-0000010652-90

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

 Udhëheqësin e filijalit Marija Cvetkovic, E-mail: marijac@fulm.com.mk 

Koordinues Suzana Qandova, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

Na dërgoni një email:

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM
avtokomanda

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Контакт информации:
Шалтер ЈСП (Автокоманда) – Скопје

Адреса:

Бул. Александар Македонски бр. 10, 1000 Скопје

Телефон:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Факс:

02/3109-327

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Марија Цветковиќ, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Координатор Сузана Ќандова, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт Сара Спировска, E-mail: saras@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Шалтер ЈСП (Автокоманда) – Скопје

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: