Штедилница ФУЛМ – поддржувач на креативноста на студентите

marija Студенти

Штедилница ФУЛМ – поддржувач на креативноста на студентите во насока на идеи за одржлив развој на планетата Земја, на настанот “Ден на маркетери” кој се одржа на Економскиот Факултет-Скопје УКИМ на 24 Април 2015.