НАТПРЕВАР ЗА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА – БИДИ ПОТТИК ЗА РЕШАВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕН ПРОБЛЕМ И ОСВОЈ СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА

Бојана Башовска Настани и Промоции

Image

Единствена можност да добиете студентска стипендија за Вашите иновативни идеи!

Тема на натпреварот:
 Предлог-решение за решавање на општествен проблем – загадувањето на воздухот во Скопје.

Времетраење на натпреварот:
 Од 25.9 до 11.11.2023 година. Стипендијата ќе се додели на 17.11.2023 година

Содржина на предлогот за решение:

Вид на решение: Изберете еден или повеќе типови на решенија - Промоција на јавен транспорт кај младите, дополнителен јавен транспорт, промоција на електрични и хибридни возила, зелена инфраструктура (како дрва, вертикални градини, урбани паркови), чиста енергија (промоција на соларни панели, регулација на греење), едукација на јавноста.

Успешни примери: Искористете ја моќта на AI и споделете примери од светот каде што избраниот проблем е успешно решен и како.

Примена во Скопје: Опишете детално како предложеното решение би можело да се примени во Скопје.

Потенцијални бариери: Наведете кои финансиски, културолошки или други бариери би можеле да спречат примена на вашето решение.

Текстуално поле: Ова се дел од достапните AI алатки кои може бесплатно да ги користите во истражувањата на прашањата и формирање на решение за намалување на загадувањето на воздухот во градот Скопје, наведете кој сте ја користеле

Достапни AI алатки:

  • ChatGPT
  • Microsoft Bing AI
  • Perplexity AI
  • Google Bard AI

Пополнете го формуларот и учествувајте за една од следните награди:

  1. Прво место – студентска стипендија
  2. Второ место – членски депозит од 600 (денари) и сертификат
  3. Трето место– членски депозит од 600 (денари) и сертификат
Формулар

Напомена:
  • Студентската стипендија се доделува од фондот ДЕФ/DEF (Drew Egan Fund) основан од: Здружението на граѓани ФУЛМ, Штедилница ФУЛМ доо Скопје и Лигата на кредитни унии од Мичиген (MCUL, USA).
  • Органите на управување и вработените во Штедилница ФУЛМ, како и членовите на Комисија, вкучително и нивните роднини од прво колено не можат да учествуваат во натпреварот.
  • Сите поднесени информации и предлози ќе бидат сметани за сопственост на FULM и можат да се користат за интерни потреби или маркетинг промоции