Lista e depozitave

Normat e interesit të vlefshme për depozitat e reja të marra nga 23.07.2019

 

Lloji i produktit

Në denar Me klauzolën e monedhës

 

 

Ndryshime në

interesit referencë

norma prej 2,25%

fikse Ndryshime  në

interesit referencë

norma prej 2,25%

  fikse
Dmth  interesit të borxheve  anticipative interesit të borxheve Аanticipative interesit të borxheve anticipative interesit të borxheve anticipative
Depoziti i kërkesës  
Depozitimi i kërkesës

(dhe Vista)

/ / 0,1%/ / / / / /
klubi i të rinjve për kursim / / 1% / / / / /
Depozitat me afat                
Depozitat 1 deri 3 muaj                
depozita prej 1 muaj 0,1% / / / 0.1% / / /
depozita prej 3 muaj 0,2% / / / 0,1% / / /
depozita prej 6 muaj                
depozita prej 6 muaj 0,5% / / / 0,4% / / /
Plus fleksibël për 6 muaj 0,45% / / / 0,15% / / /
Depozitat 7 deri 11 muaj                
depozita prej 7 muaj 0,5% / / / / / / /
depozita prej 8 muaj 0,65% / / / / / / /
depozita prej 9muaj 0.85% / / / / / / /
depozita prej 12 muaj                
depozita prej 12 muaj 1,05% / / / 0.75% / / /
Флекси плус на 12 месеци 0.85% / / / 0,25% / / /
Depozitat prej 13-23 muaj                
depozita prej 14 muaj 1,40% / / / 0,80% / / /
depozita prej 16 muaj 1,50% / / / / / / /
depozita prej 18 muaj     1,80% / / / 0,9% / / /
Depozitat prej 2460 muaj                
depozita e anëtarësimit për 24 muaj / / 2% / / / / /
/ / 2% / / / / /
depozita prej 24 muaj 2,50% / 2,50% /
1,30%
/ / /
depozita prej 36 muaj 3,00% / 3,00% / 1,60% / / /
depozita prej 48 muaj 3,25% / 3,15% / 1,75% / / /
depozita prej 60 muaj 3,35% / / / 1,85%                  / / /
/ / /

Vazhdon prej  22/07/2019

Kursimorja FULM DOO Shkupi nuk mbledh depozita në valutë të huaj në vendet pa pagesë. (Njoftim 19/05/2015)