Lista e depozitave

Normat e interesit të vlefshme për depozitat e reja të marra nga 2.10.2022                                                                                                                  

 

Lloji i produktit

Në denar

Me klauzolën e monedhës

 

 

Ndryshime në

interesit referencë

norma prej 2,25%

fikse

Ndryshime  në

interesit referencë

norma prej 2,25%

  fikse

Dmth  interesit të borxheve

 anticipative

interesit të borxheve

Аanticipative

interesit të borxheve

anticipative

interesit të borxheve

anticipative

Depoziti i kërkesës

 

Depozitimi i kërkesës

(dhe Vista)

/

/

0,05%

/

/

/

/

/

klubi i të rinjve për kursim

/

/

1%

/

/

/

/

/

Depozitat me afat

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozitat 1 deri 3 muaj

 

 

 

 

 

 

 

 

depozita prej 1 muaj                              

0,10%

/

0,10%

/

0.10%

/

0,10%

/

depozita prej 3 muaj                           

0,10%

/

0,10%

/

0,10%

/

0,10%

/

Depozita prej 6 muaj                           

 

 

 

 

 

 

 

 

depozita prej 6 muaj                           

0,40%

/

0,40%

/

0,30%

/

0,30%

/

Plus fleksibël për 6 muaj                                      

0,35%

/

0,35%

/

0,20%

/

0,20%

/

Depozitat 7 deri 11 muaj

 

 

 

 

 

 

 

 

depozita prej 7 muaj                           

0,40%

/

0,40%

/

/

/

/

/

depozita prej 8 muaj                           

0,45%

/

0,45%

/

/

/

/

/

depozita prej 9muaj                           

0.60%

/

0,60%

/

/

/

/

/

Depozita prej 12 muaj                           

 

 

 

 

 

 

 

 

depozita prej 12 muaj                                                    

1,50%

/

1,50%

/

0.85%

/

0,85%

/

Fleksi depozita prej 12 muaj

0.85%

/

/

/

0,25%/

0,40%

/

Depozitat prej 13-23 muaj

 

 

 

 

 

 

 

 

depozita prej 14 muaj                                                    

1,50%

/

1,50%

/

0,90%

/ 0,60%

/

depozita prej 16 muaj                                                    

1,60%

/

1,60%

/

/

/

/

/

depozita prej 18 muaj                                                    

    1,80%

/

1,80%

/

0,90%

/

0,90%

/

Depozitat prej 2460 muaj

 

 

 

 

 

 

 

 

depozita e anëtarësimit për 24 muaj

/

/

2%

/

/

/

/

/

/

/

2%

/

/

/

/

/

ECO Green depozita prej 24 muaj                                                                           

2,20%

/

2,20%

/

1,10%

/

1,10%

/

ECO Green depozita prej 36 muaj                                                                            

3,10%

/

3,10%

/

1,50%

/

1,50%

/

ECO Green depozita prej 48 muaj                                                                           

3,10%

/

3,10%

/

1,50%   

/

1,50%   

/

ECO Green depozita prej 60 muaj                                                                           

3,10%

/

3,10%

/

1,50%                 

/

1,50%

/

Vazhdon prej  28/09/2022

Kursimorja FULM DOO Shkupi nuk mbledh depozita në valutë të huaj në vendet pa pagesë. (Njoftim 19/05/2015)