Filijala Tikveshija – Kavadarci

Informacioni i kontaktit:
Filijala Tikveshija – Kavadarci

Adresa:

Rr. Ilindenska nr. 50, 1430 Kavadarci

Telefon:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Faks:

300-0400000096-37

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

 Koordinator – këshilltar i kryetarit Mica Gureva, E-mail: micag@fulm.com.mk

Udhëheqësin e filijalit Sijka Gabeva, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

Referenti kreditor Maja Trpcevska, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

●Referenti kreditor  Biljana Grozdanovska, E-mail: biljanap@fulm.com.mk
Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Filijala Tikveshija – Kavadarci

Adresa:

Rr. Ilindenska nr. 50, 1430 Kavadarci

Telefon:

043/400-655
043/400-656

Faks:

043/400-655

Xhiro llogari:

300-0400000096-37

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

Udhëheqësin e filijalit Mica Gureva, E-mail: micag@fulm.com.mk

Koordinues Sijka Gabeva, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

Referenti kreditor Maja Trpcevska, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

Referenti kreditor  Biljana Grozdanovska, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

Referenti kreditor  Angelina Donevska, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: