Филијала Тиквешија – Кавадарци

Контакт информации:
Филијала Тиквешија – Кавадарци

Адреса:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

Телефон:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Сметка:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Сијка Габева, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Координатор Маја Лиотиковска, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Грозданоска, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

 ● Кредитен референт Ангелина Доневска, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk
Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Тиквешија – Кавадарци

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 08:00 – 16:00 часот 

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака:
Контакт информации:
Филијала Тиквешија – Кавадарци

Адреса:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

Телефон:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Сметка:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Сијка Габева, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Координатор Маја Лиотиковска, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Гроздановска, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Кредитен референт Ангелина Доневска, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Тиквешија – Кавадарци

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: