Filijala Qendër- Shkup

Informacioni i kontaktit:
Filijala Qendër- Shkup

Adresa:

Rr. Veljko Vlakovikj nr. 22, A zgjerim. 5, 1000 Shkup

Telefon:

043/400-655
043/400-656

Xhiro llogari

300-0000043478-67

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

●  Koordinues , E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Koordinues, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail:maja.s@fulm.com.mk 
● Referenti kreditor, E-mail: angela.a@fulm.com.mk
Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Prej datës 01.12.2020 funksionimi i  Filijale Qendër  do të kryhet  Në qendrën e Kursimores FULM në rr.Shën Kirili dhe Metodij nr.48 

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Filijala Qendër- Shkup

Adresa:

Rr. Veljko Vlakovikj nr. 22, A zgjerim. 5, 1000 Shkup

Telefon:

043/400-655
043/400-656

Xhiro llogari:

300-0000043478-67

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Koordinues , E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Koordinues, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Referenti kreditor , E-mail:maja.s@fulm.com.mk 

 ● Referenti kreditor , E-mail: angela.a@fulm.com.mk
Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Prej datës 01.12.2020 funksionimi i  Filijale Qendër  do të kryhet  Në qendrën e Kursimores FULM në rr.Shën Kirili dhe Metodij nr.48 

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: