филијала Центар – Скопје

Контакт информации:
Филијала Центар – Скопје

Адреса:

Ул. Вељко Влаховиќ бр.22А бр.5, 1000 Скопје

Телефон:

02/3217-912

Сметка:

300-0000043478-67

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail:marijac@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

●  Кредитен референт, E-mail: maja.s@fulm.com.mk
● Кредитен референт, E-mail: angela.a@fulm.com.mk
Преглед на сите филијали
Локација на филијала Центар – Скопје

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 08:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака:
Контакт информации:
филијала Центар – Скопје

Адреса:

Ул. Вељко Влаховиќ бр.22А бр.5, 1000 Скопје

Телефон:

02/3217-912

Сметка:

300-0000043478-67

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: marijac@fulm.com.mk 

● Координатор, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

 ●  Кредитен референт, E-mail:maja.s@fulm.com.mk

 ● Кредитен референт, E-mail: angela.a@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на филијала Центар – Скопје

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: