Kursimorja FULM, Shkup – Centralla

Informacioni i kontaktit:
Kursimorja FULM, Shkup – Centralla

Adresa:

Rr. Sv.Kiril I Metodij nr. 48, 1000 Shkup

Telefon:

02/3115-244
02/3217-912

Email

info@fulm.com.mk

Xhiro llogari:

300-0000010645-14

Nr. tatimor.

4030999359702

Nr.i amzës.

5282748

Nr.regjistrues

4836083792

Deponent i Bankës Komerciale

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Kursimorja FULM, Shkup – Centralla

Adresa:

Rr. Sv.Kiril I Metodij nr. 48, 1000 Shkup

Telefon:

02/3115-244
02/3217-912

Faks:

02/3115-653

Xhiro llogari:

300-0000010645-14

Nr. tatimor.

4030999359702

Nr.i amzës.

5282748

Nr.regjistrues

4836083792

Deponent i Bankës Komerciale

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: