СВТ кредити

Duke filluar nga 01.01.2008, Kursimorja FULM DOO Shkup do të llogarisë Normën Vjetore të Kostos së përgjithëshme (SVT), në përputhje me Vendimin e BPRM për metodologjinë për llogaritjen e Normës Vjetore të Kostos së përgjithshme

NORMA E KOSTOS TOTALE PËR KREDITË E PRONËSISË

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 7,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 12м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 17,52%

NORMA TOTALE E KOSTOS PËR KREDITË PËR  TË PUNËSUARIT

ME/PA TË ARDHURA SHTESË

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 7,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 12м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 19,99%

NORMA E KOSTOS TOTALE PËR KREDITË E FERMERËVE

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 7,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 12м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 23,84%

NORMA E KOSTOS SË KREDISË STUDENTORE

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 7,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 12м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 23,84%

NORMA TOTALE E KOSTOS PËR KREDI PËR PENSIONISTËT

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 7,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 12м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 16,99%

NORMA TOTALE E KOSTOS PËR KREDI PËR TË PAPUNËSUARIT

ME  TË ARDHURA SHTESË

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 7,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 12м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 23,84%

 

 

 

PROGRAMI VJETOR I KREDISË  DCA

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 7,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 12м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 22,53%

NORMA E KOSTOS TOTALE PËR PROGRAMIN VJETOR TË KREDISË EASY – BUSY KOSTOS TOTALE

MONEDHA

МКД

NOMINALE NOMINALE TË INTERESIT

од 5,00%

PERIUDHA E SHQYRTIMIT (NE MUAJ)

од 24м.

NORMA VJETORE E KOSTOS TOTALE

од 14,46%

   ndryshimi i fundit 03.01.2023