Kursimorja FULM, Shkup – Centralla

Informacioni i kontaktit:
Kursimorja FULM, Shkup – Centralla

Adresa:

Rr. Sv.Kiril I Metodij nr. 48, 1000 Shkup

Telefon:

02/3115-244
02/3217-912

Faks:

02/3115-653

Xhiro llogari:

300-0000010645-14

Nr. tatimor.

4030999359702

Nr.i amzës.

5282748

Nr.regjistrues

4836083792

Deponent i Bankës Komerciale

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM
mapi

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Контакт информации:
Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје – Централа

Адреса:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

Телефон:

02/3115-244
02/3217-912

Факс:

02/3115-653

Сметка:

300-0000010645-14

Даночен бр.

4030999359702

Матичен бр.

5282748

Регистарски бр.

4836083792

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Сектор кредитирање Дејан Ангеловиќ, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор Јасминка Панајотовиќ, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт Катерина Јовановска, E-mail: katerina.j@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Кузмановска, E-mail: biljana.k@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје – Централа

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: