Филијала Полог – Тетово

Контакт информации:
Филијала Полог – Тетово

Адреса:

Т.Ц.РЕМААЛ,  ул. 120 бр.2 влез 2, кат ПО1, број 3, 1200 Тетово 

Телефон:

044/351-281

Факс:

044/351-280

Сметка:

290-4000001670-65

Депонент на TTK банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Полог – Тетово

Работно време на филијала Полог:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:30 – 15:30 часот 

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака:
Контакт информации:
Филијала Полог – Тетово

Адреса:

Ул. 133 бр.62 локал 6 , 1200 Тетово

Телефон:

044/351-281

Факс:

044/351-280

Сметка:

290-4000001670-65

Депонент на TTK банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Сузана Ќандова, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт Љумтурие Мемиши, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Полог – Тетово

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: