Filijala Polog – Tetovë

Informacioni i kontaktit:
Filijala Polog – Tetovë

Adresa:

Rr. 133 nr.62 lok.6, 1200 Tetovë

Telefon:

044/351-281

Faks:

044/351-280

Xhiro llogari (Deponent i Bankës Komerciale):

300-1100000029-89

Xhiro llogari (Deponent i Bankës TTK):

290-4000001670-65

Kontaktoni:

●Udhëheqësin e filijalit, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

●  Referenti kreditor, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 9:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 9:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Filijala Polog – Tetovë

Adresa:

Rr. 133 nr.62 lok.6, 1200 Tetovë

Telefon:

044/351-281

Faks:

044/351-280

Xhiro llogari (Deponent i Bankës Komerciale):

300-1100000029-89

Xhiro llogari (Deponent i Bankës TTK):

290-4000001670-65

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Referenti kreditor , E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: