Filijala Polog – Tetovë

Informacioni i kontaktit:
Filijala Polog – Tetovë

Adresa:

Qendra Tregtare REMall – Kati Përdhes
rr. 120 nr. 2 hyrje 2 kati PO1,

1200 Tetovë

Telefon:

044/351-281

Faks:

044/351-280

Xhiro llogari:

290-4000001670-65

Deponent i Bankës TTK

Kontaktoni:

Udhëheqësin e filijalit, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

 Referenti kreditor, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Filijala Polog – Tetovë

Adresa:

Rr. 133 nr.62 lok.6, 1200 Tetovë

Telefon:

044/351-281

Faks:

044/351-280

Xhiro llogari:

290-4000001670-65

Deponent i Bankës TTK

Kontaktoni:

Udhëheqësin e filijalit Suzana Qandova, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

Referenti kreditor Ljumturie Memishi, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: