Новогодишен депозит

marija Настани и Промоции

Image

                                                                                                                                     

 Сеуште ги чувате парите под перница ?

Побезбедно е да ги орочите!

Со Новогодишните депозити добивате:

      Фиксна каматна стапка за целиот период на орочување

       Mожност за месечно подигнување на каматата

        Безбедност со 100% осигурени влогови! 

Сега можете мирно да спиете, ФУЛМ се грижи за Вашите депозити!

Повеќе информации на следниот линк:

https://www.fulm.com.mk/depoziti/promotivni-depoziti/