За вашите златни години…

Пензионери

Вие, како пензионери, секогаш сте имале посебно место за почит во Штедилница ФУЛМ. Во текот на изминатите години за вас креиравме посебни кредитни и штедни производи кои ќе бидат соодветни на вашите потреби
Во нашата понуда за КРЕДИТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ, ја зголемивме возрасната граница, па така кредит може да погигне секое лице до 74 години, како возраст до која ќе заврши рокот на отплата на кредитот.
Во однос на штедните влогови, изберете депозит или опција која најмногу ќе ви одговара од широката понуда на депозити, подигајте ја каматата месечно или на крај на периодот на орочување и чувствувајте се спокојно, сите депозити се 100% осигурени во Фондот за осигурување на депозити.

Контакт

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Вие пензионерите, секогаш сте имале посебно место за почит во Штедилница ФУЛМ. Во текот на изминатите години, за вас креиравме посебни кредитни и штедни продукти кои ќе бидат соодветни на вашите потреби.

Во нашата понуда за КРЕДИТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ, ја зголемивме возрасната граница, па така кредит може да погигне секое лице до 74 години, како возраст до која ќе заврши рокот на отплата на кредитот.

Во однос на штедните влогови, одберете Депозит за ЗЛАТНО ДОБА, или опција која најмногу ќе ви одговара, од широката понуда на депозити, подигајте ја каматата месечно или на крај на периодот на орочување и чуствувајте се спокојно, сите депозити се 100% осигурани во Фондот за осигурување на депозити.

 

Контакт