Почитувај ги мерките за заштита од Ковид-19

Филип Неделковски Informacii za Covid-19, Настани и Промоции

Само ЗАЕДНО можеме да ја надминеме оваа здравствена криза ако сите ги почитуваме мерките за претпазливост и заштита од Ковид-19
Да ги почитуваме мерките за заштита на нашето здравје и здравјето на нашите најблиски!