Поднеси барање за пристап до Е-банкарство – ОНЛАЈН

Филип Неделковски Настани и Промоции

Брзо, едноставно и онлајн.

Поднеси барање за бесплатно користење на Електронското банкарство на Штедилница ФУЛМ на следниот линк   www.fulm.com.mk/krediti-2-2/elektronsko-bankarstvo/

Биди информиран за состојбата на твоите кредити и депозити 24/7