Поднеси барање за пристап до Е-банкарство – ОНЛАЈН

Филип Неделковски Настани и Промоции

Брзо, едноставно и онлајн.
Поднеси барање за бесплатно користење на Електронското банкарство на Штедилница ФУЛМ на следниот линк www.fulm.com.mk/krediti-2-2/elektronsko-bankarstvo/
Биди информиран за состојбата на твоите кредити и депозити 24/7