ФУЛМ е дел од заедничките интернационални напори за справување со Корона вирусот

Филип Неделковски Informacii za Covid-19, Настани и Промоции

Штедилница ФУЛМ е дел од заедничките интернационални напори за успешно справување со ново настанатата состојба со Корона вирусот. Во таа насока ФУЛМ добива знаење и искуство од кредитни унии од повеќе од 100 земји за успешно справување со Корона вирусот (COVID-19).


Повеќе информации за активностите и мерките поврзани со справување со Корона вирусот на Светскиот совет на кредитни унии и кредитните унии во светот на следниот линк

www.woccu.org/newsroom/covid19_resources