Претставници на ФУЛМ дел од прославата на 25 години постоење на Асоцијацијата на кредитни унии во Русија.

Филип Неделковски Настани и Промоции

Стево Андровиќ и Војислав Бислимоски како претставници на ФУЛМ, беа дел од прославата на 25 години постоење на Асоцијацијата на кредитни унии во Русија.

На прославата беше раскажана и нашата успешна приказна за изминативе 20 години постење на Штедилница ФУЛМ