Përfaqësuesit FULM it pjesë e festimit të 25 vjetorit të Shoqatës së Unioneve kreditore në Rusi.

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Stevo Androvic dhe Vojislav Bislimoski si përfaqësues të FULM ishin pjesë e festimit të 25-vjetorit të ekzistncës së  Shoqatës së Unioneve  Kreditore në Rusi.

Gjatë manifestimit gjithashtu u tregua  historia jonë e suksesit të 20 viteve të kaluara të Kursimores FULM.