Depozita deri 30 000 euro janë siguruar nga Fondi për sigurimin e depozitave

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Cfarë është e siguruar?

Depozitat e kujt janë të siguruar?

Ku janë depozitat e siguruara?

 Deri në cilën shumë është e siguruar depozita?

 Informohuni përmes  faqes së internetit  në Fondit të Sigurimit të Depozitave

http://www.fodsk.org.mk/