Филијала Битола – Битола

Контакт информации:
Филијала Битола – Битола

Адреса:

Ул. Елпида Караманди бр. 2, 7000 Битола

Телефон:

047/236-796

Факс:

047/236-796

Сметка:

300-0600000102-18

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk 

 

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Битола – Битола

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака:
Контакт информации:
Филијала Битола – Битола

Адреса:

Ул. Елпида Караманди бр. 2, 7000 Битола

Телефон:

047/236-796

Факс:

047/236-796

Сметка:

300-0600000102-18

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Александра Наумова, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Координатор Фанија Беговски, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

● Кредитен референт Елена Шерденковска, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Битола – Битола

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: