Filijala Manastir – Manastir

Informacioni i kontaktit:
Filijala Manastir – Manastir

Adresa:

Rr. Elpida Karamandi nr. 2, 7000 Manastir

Telefon:

047/236-796

Faks:

047/236-796

Xhiro llogari:

300-0600000102-18

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Koordinues, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Informacioni i kontaktit:
Filijala Manastir – Manastir

Adresa:

Rr. Elpida Karamandi nr. 2, 7000 Manastir

Telefon:

047/236-796

Faks:

047/236-796

Xhiro llogari:

300-0600000102-18

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

● Udhëheqësin e filijalit, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Koordinues, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

● Referenti kreditor, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 15:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email: