Препораки за безбедна посета на нашите филијали

Филип Неделковски Настани и Промоции

Со цел зачувување на нашето и здравјето на нашите најблиски важно е да ги почитуваме препораките за заштита. Погледнете кои се препораките за безбедна посета на нашите филијали.