Вонреден кредит за поддршка на земјоделието

Филип Неделковски Настани и Промоции

Планираш нови инвестиции во земјоделието и потребни ти се дополнителни финансиски средства?
Покриј ги трошоците за нови насади, пестициди, хербициди, ѓубриво, механизација и сè што ти е потребно за успешна и плодна година со помош на вонредниот кредит на ФУЛМ
Повеќе информации за условите на следниот линк:
Аплицирај онлјан на: www.fulm.com.mk/apliciraj-onlajn/