Manifestimi I përbashkët në Ditën e gruas me forumin e grave FULM Maqedoni

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

Prej 5 deri me 9 mars në Qendrën tregtare të Qytetit(QTQ) në pazarin e tetëmarsit ,morrëm pjesë me prezentimin e prodhimeve tona. Veprimtaria u ndoq nga shumë gra sipërmarrëse, bizneset e suksesshme të të cilave vazhdimisht i përkrahim me shërbimet tona financiare.
Në manifestimin qendror ishin të ftuara dhe gratë anëtare të Forumit të grave FULM Maqedoni,që së bashku të festojm ditën e grave.
Manifestimi ishte I organizuar nga ana e Dhoma e Zejtarëve dhe Shoqata e Organizatave Mikrofinanciare në partneritet me USAID.