PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2019.

Филип Неделковски Ngjarjet dhe Promovimet

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2019.

Gabriela Pavlovskae Punësuar në Filijalin në Qendër,është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.