БИДИ ИНСПИРАЦИЈА! РАСКАЖИ ЈА ТВОЈАТА ПРИКАЗНА…

Со години сме дел од Вашите животи и сведоци сме на Вашата борба, на Вашите победи и падови, на Вашите среќни и тажни моменти…
Во изминатите 17 години пред нашите очи поминаа 17.000 членови со нивните 17.000 ВИСТИНИТИ приказни… СЕКОЈА ОД НИВ – ВРЕДНА ЗА ПОЧИТ!

Споделете ја Вашата приказна и инспирирајте ги луѓето, бидејќи можеби токму вашата приказна некому ќе биде
пример, патоказ и инспирација!

Слоганот ЛУЃЕ ПОМАГААТ НА ЛУЃЕ е НАШАТА УСПЕШНА ПРИКАЗНА,
КОЈА Е ВАШАТА ПРИКАЗНА?
Праќајте ги вашите приказни и искуства, а особено оние во кои Штедилница ФУЛМ барем малку помогнала во Вашите животни успеси и предизвици
Штедилница ФУЛМ секогаш знаелa да го испочитува
Вашиот труд и лојалност на најубав можен начин…
затоа следете на и на Facebook, YouTube и LinkedIn

Сите постоечки и нови корисници на нашите финансиски услуги, штедачи и кредитокорисници.

Како?
Текстовите треба да се пратат на еден од следните начини:

  • Електронски: на e-адреса: info@fulm.com.mk
  • На нашата Facebook страница, во порака
  • Во пишана форма (ракопис или испечатен текст), доставен до филијалите
  • Со усмено раскажување во филијалите на Штедилница ФУЛМ

Што е потребно?
При праќање на текстовите задолжително треба да го напишете вашето име и презиме, местото на живеење, телефонскиот број за контакт, e-адресата (доколку имате) и членскиот број во Штедилница ФУЛМ.
Потребно е да пополните изјава за согласност за објава на Вашата инспиративна приказна (преземете тука)

Незадолжително, но вредно!
Фотографија или кратко видео (особено, доколку со парите од кредитот или заштедата сте купиле некое материјално добро или задоволство)

Најважно! Пишувајте од срце, како што чувствувате и не се грижете за правописот, тоа ќе го средиме дополнително

Прочитајте