Од серијата запознај ги нашите колеги / колешки

Филип Неделковски Извештаи и Податоци

Продолжуваме да ве запознаваме со нашите колеги / колешки и нивните хобија Нашата колешка Фани од филијалата во Битола своето слободно време ужива да го поминува во природа возејќи велосипед или одгледувајќи ги своите јаболкници. Особено се радува кога есента ќе ја најави бербата и ќе ги донесе овие толку сочни и вкусни јаболки. Значи Фани твоето омилено овошје е? …

ФУЛМ активностите за ICU Day споделени со целиот свет

Филип Неделковски Извештаи и Податоци, Настани и Промоции

Активностите кои ги направивме поврзани со Интернационалниот ден на кредитни унии и инспиративните пораки на студентите беа споделени со целиот свет од страна на Светскиот совет на кредитни унии На следниот линк може да се информирате кои беа активностите на ФУЛМ по повод прославата на72-иот Интернационалниот ден на кредитни унии https://www.woccu.org/newsroom/covid19_resources?post_id=2056#2056 Благодарие WOCCU

Податоци за штедилницата 30.06.2020

Филип Неделковски Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] [Поголема Слика] [Поголема Слика] Број на вработени 32 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од …

Податоци за штедилницата 31.12.2019

Филип Неделковски Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] [Поголема Слика] [Поголема Слика] Број на вработени 34 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од …

Податоци за штедилницата 30.06.2019

Филип Неделковски Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] [Поголема Слика] [Поголема Слика] Број на вработени 32 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од …

Податоци за штедилницата 31.12.2018

Филип Неделковски Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 32 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) …

Податоци за штедилницата 30.06.2018

marija Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 32 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) …

Податоци за штедилницата 31.12.2017

marija Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 36 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) …

Податоци за штедилницата 30.06.2017

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 37 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …

Податоци за штедилницата 31.12.2016

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 34 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …