refinance credit loan for summer

Рефинансирај кредит со Штедилница ФУЛМ

Бојана Башовска Настани и Промоции

Одлични услови за ре-финансирање на кредит
Со ре-финансирање на кредитот добивате одлични услови и имате целосна финансиска поддршка за да ги претворите вашите планови во реалност.

Аплицирајте за кредит до 700.000 денари и затвори ги старите!

По случаен избор, ќе подариме велосипеди во периодот од 12.5 до 15.9.2023 година.

Потребен ти е кредит?

Секој може да аплицира за кредит до 700.000 денари

Аплицирај

  Mожете да  аплицирате за кредит за секоја ваша потреба со износи:

  • до 700.000 денари – за кредити
   со/без жиранти
  • до 700.000 денари – за кредити
   со залог- депозити, златни предмети и девизи

  Кредит може да подигнат лица од 18 до 74-годишна возраст. 
  Според статусот на вработеност, кредит може да подигнат:

  • Вработени во државни, буџетски или јавни институции, во приватни фирми, здруженија и на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени, по договор, било директно во фирмите или преку агенции за времени вработувања;
  • Невработени со дополнителни приходи;
  • Пензионери;
  • Земјоделци.

  Погледнете колку ќе изнесува Вашата рата за неколку варијанти на подигнат кредит  со фиксна каматна стапка и рокови на отплата .

   За повеќе информации побарајте нè на телефон:

   ☎️Скопје - Центар 02/3217-912

   ☎️Скопје - Аеродром 02/2403-208;

   ☎️Скопје - Автокоманда 02/3109-327

   ☎️Кавадарци 043/400-655

   ☎️Струмица 034/330-721

   ☎️Битола 047/236-796

   ☎️Тетово 044/351-281