Превземи барање за кредити

Со одбирање на соодветното поле превземете ги документите потребни за аплицирање за кредит, кои се идентични за сите типови на кредит.
Потребно Ви е да испечатите само еден примерок од барање за кредит со потврда за нето плата и да испечатите онолку примероци од барање за жирант со потврда за нето плата во зависност од бројот на жиранти што Ви е потребен за бараниот тип на кредит.
Напомена: Документите потребни за аплицирање за кредит со во PDF формат и за нивно отварање и печатење потребно е да имате инсталирано Acrobat Reader. Доколку го немате кликнете овде Acrobat Reader и следете ги инструкциите на страната што ќе Ви се отвори.