Презентација на земјоделски кредити во Гостивар

marija Настани и Промоции

Штедилница ФУЛМ ги презентираше своите земјоделски кредити за земјоделци на обуката за финансиско знаење во Гостивар во склоп на проектот за “Инклузија и иновација во микрофинансирањето”, имплементирана од Сојузот на микрофинансиски организации, со Штедилница ФУЛМ како подимплементатор, поддржано од УСАИД Македонија.