Ден на кредитните унии ( ICU-day)

На 19 октомври 2023 година, над 375 милиони членови од 86.451 кредитни унии на 6 континенти,

ќе го прослават 75-тиот Меѓународен ден на кредитните унии

(International Credit Union Day)

Од првата прослава во 1948 година, Денот на кредитните унии е ден за истакнување и прославување на достигнувањата на кредитните унии и сè поголемата финансиска вклученост и ветувачка иднина за луѓето ширум светот, со верување дека сите луѓе треба да имаат пристап до достапни, сигурни и одржливи финансиски услуги.