Пофалби и поплаки

Бидете дел од нашиот успешен и креативен тим

Почитувани,

Доколку сакате да ја контактирате Штедилница ФУЛМ во врска со услугите, производите или вработените во Штедилницата или сакате да поднесете приговор или дојава во врска со етичките, сметководствени или ревизорски прашања, испратете ни e-mail на: zalbi@fulm.com.mk

Со почит,

Штедилница ФУЛМ