Вработување

Бидете дел од нашиот успешен и креативен тим

 

Бидете дел од нашиот успешен и креативен тим

Од основањето во 1999 година, до денес, Штедилница ФУЛМ  бележи континуиран и одржлив напредок. Идејна стратегија на Штедилница ФУЛМ е вработување на перспективни, амбициозни и креативни млади луѓе.

Доколку сте заинтересирани за отворената работна позиција за Маркетинг и Дигитални медиуми и да бидете дел од креативниот и посветен тим на Штедилница ФУЛМ, аплицирајте на e-mail -apliciram@fulm.com.mk со испраќање на Вашето CV.

Ве молиме да го приложите и формуларот за согласност.

МОЖЕБИ ТОКМУ ВАШИОТ ПРОФИЛ ОДГОВАРА НА НАШИТЕ ПОТРЕБИ…

Сите апликации кои пристигнуваат се чуваат во базата на податоци на Штедилница ФУЛМ и доколку е потребно се ревидираат согласно потребите.

Напомена: Податоците што се содржани во Вашите биографии ќе бидат чувани и обработувани во обем согласно целите за кој се прибираат. Со самото аплицирање ќе сметаме дека сте согласни со наведеното, во спротивно по Ваше барање истите можат да бидат вратени на Ваша е-маил адреса.